Gewasbescherming – ECOstyle NL Professional

Gewasbescherming

Opzoek naar krachtige en biologische gewasbeschermingsmiddelen? ECOstyle Professional heeft onder andere verschillende fungiciden op basis van microbiologie, insecticiden op basis van natuurlijke werkzame stoffen. Zie het volledige assortiment hieronder. Voor het toepassen van deze middelen is een spuitlicentie verplicht. Voor meer informatie, neem contact op met onze adviseurs.

 • Promanal HP

  Promanal HP

  Acaricide op basis van parafine olie

  Werking Promanal HP is een contactmiddel. De wintereieren van de spint moeten goed geraakt worden, zodat de adembuis afgesloten wordt en zo de eitjes stikken en niet uitkomen. Dit resulteert in een lagere plaagdruk later in het seizoen.  Toepassing Promanal HP heeft een voorjaarstoepassing op de wintereieren van de spintmijt. Maximaal 1 toepassing per 12 maanden. Voordelen Paraffine olie van farmaceutische kwaliteit Kent een nevenwerking tegen dopluis Spuitbaar met DRT95 Toegestaan in de biologische teelt

 • Romeo

  Romeo

  Fungicide op basis van celwand materiaal van een gist

  Werking tegen breed spectrum aan (bovengrondse) schimmelziektes Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen een breed spectrum van (bovengrondse) schimmelziektes. Romeo is toegelaten voor de teelt van komkommer(achtige), tomaat, aubergine, sla en aardbei en vrij van residu-limieten. Romeo is zacht voor het gewas en uitstekend te combineren met andere middelen, inclusief fungicides en bladmeststoffen. Het gelijktijdig inzetten van Romeo met andere fungicide verhoogt de efficiëntie en/of verlaagt de MRL.  Ook toegelaten voor de teelt van komkommer(achtige), tomaat, aubergine, sla en aardbei Gelijktijdige inzet met andere fungicide verhoogt de efficiëntie en/of verlaagt de MRL Zacht voor het gewas en uitstekend te combineren met andere middelen, inclusief fungicides en bladmeststoffen Werking Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen een breed spectrum van (bovengrondse) schimmelziektes. De actieve stof, ‘cerivisane’, bestaat uit het celwandmateriaal van de gist Saccharomyces cerevisiae LAS 1117, waardoor het van nature aanwezige afweersysteem van planten wordt versterkt. Romeo dient dan ook preventief te worden ingezet. Doordat gebruik wordt gemaakt van het celwandmateriaal, en dus niet van levende gisten, is Romeo lang houdbaar, heeft het geen nadelige effecten op nuttige insecten, is het uitstekend te combineren in een tankmix en in te zetten als onderdeel van een geïntegreerd gewasbeschermingsplan. Werkingsmechanisme Planten hebben een eigen afweersysteem tegen ziekten en plagen. Een actief afweersysteem kost een gewas wel energie, wat ten koste gaat van groei en opbrengst. Door gewassen te behandelen met Romeo wordt het van nature aanwezige afweersysteem (nog) niet geactiveerd, maar “slechts” voorbereid op mogelijke belagers. Pas op het moment dat het gewas daadwerkelijk in contact komt met een mogelijke ziekteverwekker wordt het afweersysteem geactiveerd. Doordat het gewas al was voorbereid op een mogelijke aanval, is het gewas in staat om sneller en effectiever te reageren. Hierdoor wordt schade voorkomen, met behoud van groei en opbrengst.

 • Prestop

  Prestop

  Fungicide op basis van een schimmel

  Preventief werkend schimmelbestrijdingsmiddel Schimmelbestrijding met PrestopDe Prestop-schimmel, Gliocladium catenulatem, koloniseert het blad, de stengel en de wortel (afhankelijk van toepassing) van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals, Botrytis sp., Mycosphearella sp., Rhizoctonia sp. en/of Pythium sp. zich kunnen vestigen. Mede hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Er is dus sprake van concurrentie op basis van plek en voedsel.  Prestop® een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Voor een optimale werking dient Prestop preventief te worden toegepast. Dit kan zowel via bespuiting (Botrytis sp., Mycosphearella sp.) alsook via druppelirrigatie (Rhizoctonia sp., Pythium sp.) Prestop laat geen residu achter en is het volledig MRL vrij Prestop heeft geen negatief effect op nuttige insecten Toepasbaar in de reguliere alsook in de biologische teelt Toepassing Biofungicide met een toelating als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van: Groenten Kruiden Bloemisterijgewassen Dosering Botrytis bestrijding door middel van blad-/stengelbehandeling in tomaat 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel/blad. Dit houdt in 3 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Botrytis bestrijding in paprika 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel. Dit houdt in 2,5 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Botrytis en Mycosphaerella bestrijding in komkommer 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel. Dit houdt in 2 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Prestop® kan ook met behulp van LVM-apparatuur als ruimtebehandeling worden toegepast mits filters verwijderd kunnen worden (geen fog in verband met temperatuur). Bewaring Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring onder 8˚C 1 jaar houdbaar. Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 7 dagen houdbaar. Prestop® is in geopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 2 dagen houdbaar. Prestop® oplossing is bij bewaring onder 8˚C 5 dagen houdbaar. Toelatingsnummer:13413 Prestop staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt.

 • Raptol

  Raptol

  Insecticide op basis van natuur-pyrethrum en koolzaadolie

  Inzet van nuttige insecten snel weer mogelijk Natuurlijk pyrethrum heeft een krachtige werking op alle insecten. Omdat natuurlijk pyrethrum onder invloed van zonlicht snel en volledig afbreekt, is de nawerking gering. Daarom kunt u na een bespuiting met Raptol snel weer aan de slag met nuttige insecten. Volledig plantaardige insecticide Snelle directe werking tegen o.a. spint, trips, wol-, dop en schildluis Geen residu Effectief en duurzaam insecten bestrijden met Raptol Raptol is een insecticide op basis van natuurlijk pyrethrum. Het is goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol,schild of dop) van de insecten weker, waardoor er meer pyrethrum binnendringt. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt. Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking. Uitzondering voor koolzaadolie voor berekening van de actieve stofnorm Met On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Een ambitie waar ook ECOstyle Professional graag haar steentje aan bij draagt. Onderdeel van het On the way to PlanetProof-keurmerk is een maximale actieve stofnorm; de maximale hoeveelheid actieve stof (in kg/ha/jaar) die tijdens een teelt mag worden gebruikt. Bij de inzet van Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s) worden vaak grotere hoeveelheden middel gebruikt in vergelijking tot het gebruik van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Omdat hierdoor de maximale actieve stofnorm eerder zou kunnen worden bereikt, zou dit het gebruik van GNO’s binnen het On the way to PlanetProof-keurmerk kunnen remmen. Dit bleek het geval bij bijvoorbeeld het natuurlijke insecticide [Raptol]. Omdat Raptol naast 4,59 g/l natuur-pyrethrum ook 825,3 g/l koolzaadolie bevat, bleek het in de praktijk lastig om bij het gebruik van Raptol onder de actieve stofnorm van het keurmerk te blijven. In overleg met On the way to PlanetProof is daarom door hun besloten om per direct het gebruik van plantaardige olie, waaronder de koolzaadolie in Raptol, uit te zonderen voor de berekening van de actieve stofnorm. Het natuurlijk-pyrethrum dient nog wel mee te worden genomen in de berekening van de actieve stof norm. Proefresultaten - Trips in chrysant In mei/juni 2016 hebben wij een uitgebreide proef met Raptol ter bestrijding van trips in chrysant uit laten voeren bij bij De Bredelaar te Elst. Proefopzet en resultaten De werking van 0,5% en 1,0% Raptol wordt vergeleken ten opzichte van een chemische referent (0,05% Vertimec Gold + 0,04% Actara). Bij alle behandelingen is 0,1% Attracker toegevoegd. Na 2 behandelingen blijkt dat de werking van 0,5% en 1,0% Raptol op de larve van trips vergelijkbaar is aan die van de chemische referent. Beide Raptol behandelingen bleken bovendien beduidend effectiever op de adulten. Gewasveiligheid Raptol bevat naast natuurlijk pyrethrum ook raapzaadolie. Na 2 behandelingen Raptol + Attracker is er geen sprake van een zichtbaar residu op het blad. Ook blijkt Raptol bijzonder veilig voor chrysant. Daarnaast is ook de combinatie van Raptol met een uitvloeier op oliebasis (resultaten hier niet getoond) en Raptol in combinatie met NeemAzal T/S getest. Ook deze combinaties bleken beide veilig voor het gewas. Werking De koolzaadolie maakt de beschermlaag (wol, schild of dop) van diverse insecten weker, waardoor er meer natuurlijk pyrethrum binnendringt. Het natuurlijke pyrethrum komt hierdoor gemakkelijker in de huidopeningen van het te bestrijden insect terecht. In het lichaam van het insect wordt het zenuwstelsel aangetast en sterft het insect. Daarnaast kent koolzaadolie een goede werking op de eitjes van het insect. Dit is met name van belang bij de bestrijding van spintmijt, witte vlieg, wolluis en trips. Ook beïnvloedt koolzaadolie het ademhalingsorgaan van volwassen insecten negatief. Raptol is met name goed inzetbaar tegen de wat lastiger te bestrijden insecten, zoals spint, trips, wol-, schild- en dopluis. Gebruik Raptol® is een contactmiddel. Alle zijden van het gewas dienen goed geraakt te worden. Er moet dus voldoende water worden gebruikt.Na 7 tot 10 dagen herhalen voor optimale werking.Aanbevolen wordt Raptol® toe te dienen in de avonduren of in de vroege ochtend. Bijzonderheden Raptol wordt over het algemeen goed verdragen, echter door de grote diversiteit aan gewassen wordt een proefbespuiting aanbevolen. De nawerking van Raptol is 24 uur. Na 24 uur kunt u uw nuttige insecten weer veilig uitzetten.  Toelatingsnummer: 13230 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzing. Raptol staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. 

 • Ultima Prof

  Ultima Prof

  Herbicide op basis van perlagonzuur en MH

  Ecologisch verantwoorde bestrijding van onkruid, mos en algen Ultima-profesioneel is een niet selectief contactmiddel. De werkzame stof pelargonzuur is een vetzuur. Door contact met vetzuren beschadigen membranen van plantencellen waardoor de inhoud naar buiten lekt en de plant uitdroogt. De werkzame stof maleïne hydrazide (MH) is een kiemremmer. MH wordt opgenomen door de bladeren, eenmaal in de cel remt de celdeling. De celstrekking wordt echter niet geremd door MH. Dus eenmaal gekiemde cellen die zich onder de grond bevinden of cellen die niet geraakt zijn omdat de plantstructuur dat niet toelaat (opgerold blad zoals bij gras), worden niet bestreden. Bij sommige onkruiden, zoals zevenblad of straatgras, is daarom een 2e behandeling nodig. Geen schadelijke residuen Pakt blad en wortel aan en voorkomt hergroei Ook toepasbaar onder bomen, struiken en planten Effectieve bestrijding van onkruid, mos en algen. Toepassingsgebieden Onverharde terreinen Tijdelijk onbeteeld land Halfopen en open verhardingen Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt) Productspecificaties Pelargonzuur en Maleïne Hydrazide De werkzame stoffen Pelargonzuur en Maleïne Hydrazide breken snel en volledig af. Er zijn geen bijzondere of beperkende maatregelen nodig om bijen en andere nuttige insecten te beschermen. Daarnaast is het een voordelig en duurzaam alternatief voor andere onkruidbestrijdingsmethoden. Gebruiksaanwijzing De beste werking bij droog en zonnig weer Minimale temperatuur 10˚C Alle plantdelen dienen tot druipens toe nat gespoten te worden Niet toepassen op natte onkruiden Beste resultaten op (jonge) onkruiden van  maximaal 10 cm hoogte Dosering 1,6 liter Ultima per 10 liter waterMaximale dosering per toepassing is 1,6 liter per 100 m2 Bij sensorgestuurde pleksgewijze toepassing is het verbruik,afhankelijk van de onkruidbezetting, ongeveer 8-16 liter per hectare per toepassingUltima mag maximaal 2 keer per jaar toegepast worden met een minimum interval van 30 dagen tussen de toepassingen.

 • Tri-Soil

  Tri-Soil

  Fungicide op basis van trichoderma

  Ter bestrijding van bodemschimmel in o.a. wortel, sla, andijvie, witlof, snijbiet, pastinaak Tri-Soil is een fungicide op basis van de natuurlijke schimmel Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel concurreert met pathogene schimmels om voedingsstoffen en ruimte. Gebruiksaanwijzing Voor de bestrijding van Rhizoctonia volstaat een verlaagde dosering van 2,5 kg/ha in o.a. sla en verwante teelten, bij een lage of medium ziektedruk. Na bereiding van het product is het belangrijk dat het binnen maximaal 12u toegepast wordt. Breng het product op koele grond aan, bij voorkeur mechanisch, en voor het zaaien of planten. Sluit voor het beste resultaat af met irrigatie van de bodem. Spoel en reinig de spuitmachine na de toepassing, anders kunnen filters en bussen verstopt raken. Voer de tankbodems af in overeenstemming met de geldende voorschriften. Mengen en sproeien Vul de spuittank voor de helft met schoon water en start het recirculatiesysteem. Giet de benodigde hoeveelheid Tri-Soil in de spuittank. Vul de spuittank bij met meer schoon water tot het vereiste niveau. Blijf roeren tijdens de toepassing. Zorg er altijd voor dat de spuitmachine is gereinigd volgens de standaard reinigingsprocedures, dat deze in goede staat verkeert en nauwkeurig is gekalibreerd. Om de effectiviteit van Tri-soil te maximaliseren, moeten spuitoplossingen onmiddellijk of in de loop van de dag worden gebruikt. Gevarenaanduidingen: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veiligheidsaanbevelingen: Adembescherming dragen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Verenigbaarheid Vermijd tankmenging van Tri-Soil® met andere fungiciden. Alvorens Tri-Soil® met andere producten te mengen, het mengsel testen. Bij twijfel over de verenigbaarheid van Tri-Soil® met andere producten, gelieve contact op te nemen met uw leverancier. Tankmengsels dienen de huidige regelgeving en goede landbouwpraktijken te volgen.

 • Sluxx HP

  Sluxx HP

  Slakkenkorrel op basis van ijzer(III)fosfaat

  Jaarrond slakken bestrijden in alle teelten op basis van IJzer(III)fosfaat De korrels kunnen toegepast worden met een speciale slakkenkorrelstrooier, een granulaat- of kunstmeststrooier of met de hand. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u wilt inzetten of vraag uw teeltadviseur. We raden af om het product te mengen met meststoffen. Door het verschil in korrelgrootte en –gewicht kan geen 1 op 1 menging worden gemaakt. Dit kan leiden tot een ongelijkmatige verdeling van de slakkenkorrels waardoor bestrijding niet het gewenste resultaat geeft . Sluxx HP kan wel goed met zaaigraan gemengd worden. ToepassingsvoorwaardenSluxx HP mag toegepast worden met een minimum interval van 7 dagen. Het kan jaarrond gebruikt worden in alle teelten, ook in biologische teelten. Strooi bij voorkeur in de avonduren, want slakken zijn het meest actief in de periode tussen zonsondergang en zonsopkomst.Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.  Preventief strooien Gezien de razendsnelle populatie opbouw bij slakken is het zaak er op tijd bij te zijn. Het preventief strooien van slakkenkorrels geeft daarom het beste effect. Strooi met name de perceelsranden en blijf goed monitoren. Dosering Een dosis van 7 kg/ha is voldoende. Bij gebruik in akker bouwgewassen breedwerpig strooien. In groente-, fruit- en sierteelt moet tussen de gewassen worden gestrooid. Wees waakzaam bij verse oogst. De slakkenkorrels mogen niet in het gewas terechtkomen. Toelatingsnummer:13316 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Sluxx HP staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. 

 • Lalstop K61

  Lalstop K61

  Fungicide op basis van een streptomyces bacterie

  Effectieve biologische schimmelbestrijding De juiste balans tussen micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, is erg belangrijk in een kas. Wanneer deze balans verstoord is, kunnen pathogenen (ziekteverwekkers) de overhand nemen en ervoor zorgen dat het gewas ziek en daardoor minder rendabel wordt. Biologische schimmelbestrijding met Lalstop K61​ Lalstop K61 is een zeer effectief middel op het gebied van biologische schimmelbestrijding. Het is één van de weinig toegelaten natuurlijk fungicides met een preventieve werking tegen schadelijke schimmels als Fusarium, Alternaria, Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia en Botrytis. De Lalstop-bacterie, Streptomyces griseovirides, koloniseert de wortel van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia en Pythium zich vestigen. Hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Daarnaast is Lalstop K61 een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Ook produceert Lalstop K61 metabolieten (antibiotica) die de pathogenen onderdrukken. Lalstop K61 dient preventief te worden toegepast. ECOstyle PlantProfessional heeft de werking van Lalstop K61 tegen Pythium in komkommer onderzocht. Bekijk hier de proefresultaten van Mycostop. Toepassing Dit natuurlijk fungicide heeft een preventieve werking tegen pathogenen. Het is goed te combineren met biologische en geïntegreerde bestrijdingsprogramma’s. Daarnaast stimuleert het de groei van de plant en zet het afweermechanisme van de plant in werking. Een teler past het middel uitsluitend toe als zaad- en wortelbehandeling. Bij voorkeur het product meedruppelen of spuiten vlak na het oppotten of uitplanten in de stekfase. Druppelirrigatie: 2 - 4 gram / 1.000 planten bij lage druk 5 - 8 gram / 1.000 planten bij hoge druk Begieten/ bespuiten: 2 - 10 gram / 100m² Behandeling voedingsbodem: 1 - 5 gram / m³ Dompelen bollen/ stekken: 0,01 – 0,02% watersuspensie; Coaten van zaden: 5 - 8 gram / kg zaad Kool, ui, prei en kruiden: 8 gram/ kg Overige: 5 gram/ kg Toepassingen in het begin van de teelt zijn het belangrijkst: Maandelijks herhalen op steenwol en synthetisch substraat. Potgrond en organisch substraat worden om de 2 maand behandeld. Bewaring Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring onder 8˚C - 1 jaar houdbaar. Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 7 dagen houdbaar. Lalstop K61 is in geopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 2 dagen houdbaar. Lalstop K61 oplossing is bij bewaring onder 8˚C - 5 dagen houdbaar. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Lalstop K61​ staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. Toelatingsnummer:11708 N

 • Finalsan

  Finalsan

  Herbicide op basis van perlagonzuur

  Hét ecologische alternatief voor het bestrijden van onkruid Finalsan is een niet-selectief contactmiddel. De werkzame stof is pelargonzuur (ook wel nonaanzuur genoemd), dit is een vetzuur. Dit beschadigt bij contact de membranen van plantencellen, waardoor de inhoud naar buiten lekt en de plant snel uitdroogt. Contactherbicide Ecologisch verantwoord, volledig afbreekbare werkzame stoffen Voor grasachtige - en breedbladige onkruiden, mossen en algen Goed om te weten Toepassing bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C Een neerslagvrije periode van 24 uur is voldoende De plantendelen tot druipens toe natspuiten Niet toepassen op natte onkruiden Het beste resultaat wordt behaald op onkruid van 5 – 10 cm hoog Formulering SL (oplosbaar concentraat) Toelatingsnummer 15859 N Bij pleksgewijze toepassing is het verbruik, afhankelijk van de onkruidbezetting, maximaal 16,6 liter per hectare per toepassing.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account