Tri-Soil – ECOstyle NL Professional

Tri-Soil

  Tri-Soil

   Product form

   Omschrijving

   Ter bestrijding van bodemschimmel in o.a. wortel, sla, andijvie, witlof, snijbiet, pastinaak

   Tri-Soil is een fungicide op basis van de natuurlijke schimmel Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel concurreert met pathogene schimmels om voedingsstoffen en ruimte.

   Gebruiksaanwijzing

   Voor de bestrijding van Rhizoctonia volstaat een verlaagde dosering van 2,5 kg/ha in o.a. sla en verwante teelten, bij een lage of medium ziektedruk. Na bereiding van het product is het belangrijk dat het binnen maximaal 12u toegepast wordt. Breng het product op koele grond aan, bij voorkeur mechanisch, en voor het zaaien of planten. Sluit voor het beste resultaat af met irrigatie van de bodem. Spoel en reinig de spuitmachine na de toepassing, anders kunnen filters en bussen verstopt raken. Voer de tankbodems af in overeenstemming met de geldende voorschriften.

   Mengen en sproeien

   Vul de spuittank voor de helft met schoon water en start het recirculatiesysteem. Giet de benodigde hoeveelheid Tri-Soil in de spuittank. Vul de spuittank bij met meer schoon water tot het vereiste niveau. Blijf roeren tijdens de toepassing. Zorg er altijd voor dat de spuitmachine is gereinigd volgens de standaard reinigingsprocedures, dat deze in goede staat verkeert en nauwkeurig is gekalibreerd. Om de effectiviteit van Tri-soil te maximaliseren, moeten spuitoplossingen onmiddellijk of in de loop van de dag worden gebruikt. Gevarenaanduidingen: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veiligheidsaanbevelingen: Adembescherming dragen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

   Verenigbaarheid

   Vermijd tankmenging van Tri-Soil® met andere fungiciden. Alvorens Tri-Soil® met andere producten te mengen, het mengsel testen. Bij twijfel over de verenigbaarheid van Tri-Soil® met andere producten, gelieve contact op te nemen met uw leverancier. Tankmengsels dienen de huidige regelgeving en goede landbouwpraktijken te volgen.

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731038676

   MSDS

   Toelatingsnummer: 16236N
   P284 - [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
   P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account