ProtoPlus Agro – ECOstyle NL Professional

ProtoPlus Agro

ProtoPlus Agro

Dit jaar introduceert ECOstyle Professional een nieuw innovatief middel voor de aardappelteelt. Teelt u dit jaar aardappelen, en wilt u met een eenmalige groene toepassing tijdens het poten uw opbrengst vergroten?

Protoplus Agro is een nieuwe unieke ontwikkeling van ECOstyle Professional. De werkzame stof van ProtoPlus Agro zijn protozoa, afkomstig van Nederlandse bodem. Protozoa zijn wat anders dan bacterie en/of schimmelpreparaten.  Protozoa grazen namelijk op bacteriën en hebben zo een grote invloed op de biodiversiteit in de bodem.​

Aardappelen die normaal bemest zijn + ProtoPlus Agro nemen significant meer magnesium op in vergelijking met aardappelen die alleen een standaard bemesting hebben gekregen. Een hoger magnesium gehalte in de aardappel zorgt voor meer zetmeel, een betere knolzetting & dus maatsortering, wat zorgt voor een hogere opbrengst.

Toepassing ProtoPlus Agro

ProtoPlus Agro kunnen tijdens het poten met de spuitapparatuur op de pootmachine in de rug gespoten worden. Een groot voordeel is dat ProtoPlus Agro niet gevoelig zijn voor meststoffen pH of EC verhoudingen, en ook gecombineerd worden met fungiciden tegen rhizoctonia in de tankmix bij het poten.

protoplus-agro-opbrengst.png

De grafiek hierboven laat de resultaten zien van een veldpraktijkproef die in 2023 bij 3 aardappeltelers op diverse locaties in Nederland is uitgevoerd. Rassen die gebruikt zijn in de proef zijn: 1: Milva, 2: Altus, 3: BMC. Afgerond zorgt het eenmalig toevoegen van ProtoPlus Agro in deze proef voor een verhoogde opbrengst van 5 ton/ha.

Waarom ProtoPlus Agro?

  • Verbeterde nutriënten opname door gewas, met name magnesium
  • Betere knolzetting en dus maatsortering
  • Meer zetmeel
  • Stimulans van het nuttige bodemleven
  • Hogere opbrengst

Meer weten over ProtoPlus Agro of een praktijkproef doen? Neem dan contact op met onze collega's Aukje Veldstra of Frederike Menage. 

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account