Openbaar groen – ECOstyle NL Professional
MOOIE EN LEEFBARE OPENBAAR GROENVOORZIENINGEN?

MOOIE EN LEEFBARE OPENBAAR GROENVOORZIENINGEN?

Werken aan chemievrij openbaar groen, plagen bestrijden met natuurlijke vijanden. Doe het samen met ECOstyle Professional

Openbaar groen

In de groenvoorziening heb je te maken met veel wet- en regelgeving, strakke budgetten, klimaatverandering, hittestress, wateroverlast, plagen en ook nog eens invasieve exoten als de eikenprocessierups. Kortom het is een uitdagende tijd. Er komt veel bij kijken om als gemeente de diverse stakeholders tevreden te krijgen, en te houden.

Samen visie invullen

Een breed gedragen en uitvoerbare visie is hierbij van levensbelang, weinig overlast voor je klanten en een mooi en leefbaar openbaar groen? Kies dan voor de 100% organische producten van ECOstyle professional. Samen kunnen we invulling geven aan deze nieuwe uitdagingen. Werken aan chemievrij openbaar groen, plagen bestrijden met natuurlijke vijanden: aaltjes. Werken aan klimaat adaptivteit. Of het nu in de stad is of juist op het platteland, openbaar groen heeft een vitale functie, zorgt voor verkoeling en bodemregulering zodat water snel en makkelijk weg kan.

Hierbij geldt dat een solide basis belangrijk is. Alles begint namelijk bij de bodem of beter gezegd: ín die bewuste bodem. Veel problemen zijn vaak te herleiden tot een kwetsbare bodem. Omdat elke bodem anders is, is de uitgangsituatie heel belangrijk. Hier geldt het aloude credo: meten is weten. Wat is er specifiek voor deze bodem nodig? Dit is eigenlijk alleen te achterhalen door een bodemanalyse in combinatie met een gedegen advies. Samen met jou gaan we voor preventief handelen en oorzaken bestrijden. Vraag een bodemcheck aan of neem contact met ons op.

Door microbiële bemesting is een gezonde bodem te realiseren. Een vitale bodem is de basis voor alles wat groeit en bloeit. Door de bodem te bemesten met micro-organismen, creëer je een solide basis. Dit is de basis van het unieke ECOstyle bemestingsconcept voor jou als groenbeheerder. Het concept zorgt voor een voorspelbaar en stabiel eindresultaat met als ultieme doel die tevreden stakeholders.

Big Five

Bij ECOstyle gaan we uit van de slimheid van de natuur. Organische meststoffen zijn echt bijzonder door de meervoudige werking; de bodem, het bodemleven en de plantengroei worden in vele opzichten gunstig beïnvloed. Daarnaast nog een voordeel: er kan geen verbranding plaatsvinden. Omdat de processen in de bodem niet heel eenvoudig zijn, proberen we ECOstyle-oplossingen altijd zo makkelijk mogelijk te maken. Met de inzet van onze ‘big five’ kunnen de meeste problemen worden ondervangen en nog beter worden voorkomen. Met Myco-SiertuinMyco-Gazon, bodemverbeteraars Terra-FertielTerra-Actif en OpMaat-Kalk ligt het gewenste resultaat binnen handbereik.

Groenbeleidsplan

In je groenbeleidsplan houd je natuurlijk rekening met een diversiteit aan beplanting en mogelijk ook een onderscheid in beheerniveaus. De functie en gebruiksintensiteit spelen een rol, mag biodiversiteit een rol spelen? Kleine stappen met grote gevolgen. Door op sommige plekken mogelijk wat meer de natuur zijn gang laten gaan, bijv. bermen niet maaien krijgt natuur een kans. Een beter ecologisch evenwicht. In een gemeente met veel diversiteit leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Er ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in balans houdt.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account