Duurzaam ondernemen – ECOstyle NL Professional
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Met zeven concrete ambities leveren we op deze vlakken meerwaarde en een actieve bijdrage om de wereld beter door te geven aan volgende generaties:

  • De werkzaamheid en samenstelling van onze producten: Met de 100% natuurlijk werkzame ECOstyle producten herstellen of behouden steeds meer particulieren en professionals de natuurlijke balans van plant en dier (ambitie #1).
  • Onze bijdrage als onderdeel van de maatschappij: een actieve kennispartner (ambitie #2), een betrokken ketenpartner (ambitie #3) en een goede werkgever zijn (ambitie #4).
  • Het streven zo min mogelijk energie en zo veel mogelijk duurzame grondstoffen te gebruiken bij onze inkoop (ambitie #5), op kantoor en in het magazijn (ambitie #6) en op het natuurlijke bedrijventerrein Ecomunitypark in Oosterwolde (ambitie #7).

Ambitie #1 Met natuurlijke producten het verschil maken

Mensen zorgen al jaren voor verstoring in de natuur. Iets dat zich uit in uitputting van de bodem en ziektes en plagen bij dieren en planten. Niet alleen in de landbouw maar ook in onze tuinen en de gezondheid van onze huisdieren en ons vee. De natuur heeft voor heel veel aspecten een oplossing om weer terug bij de oorsprong te komen. ECOstyle wil met zijn producten samen met gebruikers de natuurlijke processen ondersteunen en zo de natuur een handje helpen. Daarom ontwikkelen we al onze producten op basis van natuurlijke intelligentie en met biologisch afbreekbare werkzame stoffen met een natuurlijke oorsprong. Daarmee dragen ECOstyle gebruikers actief bij aan herstel en behoud van de natuurlijke balans van bodem, plant en dier. Nieuwsgierig naar biomimicry in een fles, zak of doos?

Ambitie #2 Kennis delen om te informeren en inspireren

Graag delen we onze kennis over natuurlijke probleemoplossers zodat het voor iedereen steeds makkelijker wordt om verantwoorde productkeuzes te maken voor gezonde bodem, planten en dieren. Hoe inspireren en activeren we mensen tot #GroenDoen? Onder andere door persoonlijk advies van onze technisch specialisten, accountmanagers en collega’s van ons Kennishuis voor consumenten, productinformatie, promotie en demonstraties in winkels, bijeenkomsten voor professionals, webinars voor verkoopmedewerkers en consumenten, nieuwsbrieven, technische fiches en instructievideo’s.

Studenten & ECOstyle
ECOstyle werkt intensief samen met onderwijsinstellingen en studenten omdat we overtuigd zijn van de kracht van samenwerking: 1+1=3. Naast het bieden van stageplekken, projecten en afstudeeropdrachten, stellen we ons bedrijf veelvuldig open voor bedrijfsbezoeken en rondleidingen. Uiteraard willen we op deze manier ‘ECOstyle ambassadeurs’ kweken die persoonlijk/beroepsmatig enthousiast zijn over onze filosofie. Ook vinden we het belangrijk dat we begrip kweken over de noodzaak en urgentie van duurzaamheid: nú maak je morgen. We laten graag weten hoe wij dat in de praktijk doen. Ook waarderen we ideeën van anderen hierover, we laten ons graag inspireren. En natuurlijk dragen we op deze manier ons steentje bij aan een goede kwaliteit onderwijs die aansluit bij het bedrijfsleven.

Samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen 
Op Ecomunitypark in Oosterwolde, het natuurlijk bedrijventerrein waar we gevestigd zijn, zoeken we intensieve samenwerking met kennisinstellingen, onderwijs, overheid en andere bedrijven actief op bij het Biosintrum, onze buurman op het park. Dit centrum voor biobased economy geeft onder andere kennisnetwerken een plek om fysiek samen te werken en innovatie te stimuleren. Dit sluit goed aan bij de ECOstyle manier van (samen)werken.
 

Ambitie #3 Betrokken partnerschap in de waardeketen

We kijken niet alleen naar continue verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering, ook onze leveranciers stimuleren we om dat te doen. Zo werken we samen aan het duurzamer maken van de gehele keten. Om deze beweging meetbaar te maken gebruiken we sinds 2014 de ECOstyle Code of Conduct, onze leverancierscode. Hiermee committeren onze partners zich ten minste aan een basis niveau aan verantwoord omgaan met mens en milieu, en zijn verschillende ambitieniveaus aangegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van duurzaam opgewekte energie, recycling, reductie van CO2 uitstoot, en optimalisatie van transportkilometers.

Met een jaarlijkse duurzaamheidsenquête en verbetervoorstellen zien we sindsdien een steeds toenemende score van de leveranciers op het behalen van de ambitieniveaus. Tussen 2014 en 2017 is de gemiddelde score van onze partners toegenomen van 55% naar 80%. Het is geweldig dat onze partners steeds duurzamer ondernemen! Hiermee bouwen we aan een duurzame zakelijke relatie en verduurzamen we samen de waardeketen. In 2017 reikten we de ECOstyle Sustainability Award uit aan leverancier Landguth (zie foto), zij behaalden dat jaar de hoogste score.
 

Ambitie #4 Goed werkgeverschap: mensen als belangrijkst kapitaal

Mensen maken de business. Daarom vinden we samenwerking, talent ontplooiing en sfeer in het team zo belangrijk. Alle ECOstyle collega’s kennen elkaar bij naam en naast hard werken, lunchen we samen en hebben ook veel lol. De panden en Ecomunitypark vormen een prettige werkomgeving. Dit draagt bij aan welzijn en inzetbaarheid van mensen. We vervullen graag vacatures in samenwerking met UWV en gemeente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. En meestal hebben we twee tot vier stagiair(e)s van verschillende opleidingen die tijdelijk ons team versterken. Ook hebben we dagelijks zeer gewaardeerde collega’s van Dagbesteding Serafijn (Talant Groep) aan het werk, waaronder Carla en Jeroen. 
 

Ambitie #5 Verduurzamen van onze inkoop

Natuurlijke werkzame stoffen & grondstoffen up-cyclen
ECOstyle hanteert een strikt beleid met betrekking tot producten en grondstoffen. We passen bijvoorbeeld alleen werkzame stoffen toe zoals ze ook in de natuur voorkomen. En deze moeten volledig biologisch afbreekbaar zijn en de ecologische processen niet verstoren. Door de strenge ECOstyle toetsing zijn al onze gebruikers verzekerd van 100% natuurlijk werkzame producten. Waar mogelijk up-cyclen we en kopen we grondstoffen uit afvalstromen om er nieuwe producten van te maken. Zo betrekken we het kalk voor onder andere onze AZ-kalk (tegen verzuring van de grond en effectief tegen mos in je gazon) uit de reststroom van waterwinning.
 

Veilige en duurzame verpakkingen
Wij willen de meest duurzame en veilige verpakkingen voor onze producten, met optimaal gebruiksgemak en doseermogelijkheden. Door het gebruik van zoveel mogelijk mono-materialen zijn onze verpakkingen goed recyclebaar. Weggooiwijzer iconen geven aan hoe je de verpakkingen moet scheiden. Voor houten displays gebruiken we FSC goedgekeurd hout, en al het gebruikte papier en karton zijn gerecycled. Lucas Mocking, product manager en verpakkingsdeskundige bij ECOstyle: “Uiteraard hebben we kindveilige verpakkingen en sluitingen, en nauwkeurige toepassing- en doseersystemen. We passen duurzame hulpmaterialen toe zoals zuivere lucht in spuitbussen en inkten op plantaardige basis. Ook werken we met ketenpartners samen om verpakkingen slimmer te ontwerpen. Zo is er minder materiaal voor nodig zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en veiligheid. Onze meest recente duurzame aanpassing is het overgaan op ECOstyle flacons van gerecycled kunststof. Hiermee zijn we de eerste in de tuinbranche die circulaire flessen toepast.” 
 

Zo duurzaam mogelijk transport en vervoer
Teamleden van ECOstyle rijden lease auto’s van categorie A of B en uiteraard is onze parkeerplaats voorzien van laadpalen. Orders versturen we zoveel mogelijk gecombineerd naar onze retailers en afnemers, daarbij benutten we de beladingsgraad optimaal. Een grote impact op CO2 reductie hebben we echter ook door specifiek samen te werken met partners die zeer bewust omgaan met verduurzaming van transport. Met maatregelen zoals schonere en zuiniger motoren, overgaan op duurzame brandstoffen, regelmatige banden(spanning) controles, trainingsprogramma’s voor chauffeurs, en bovenal slimme logistiek bereiken we samen kilometer optimalisatie en CO2 reductie.
 

Bewust inkopen voor kantoor en magazijn
Voor magazijn en kantoor gebruiken we vanzelfsprekend chloorvrij gebleekt gerecycled papier, maar printen we zo min mogelijk. Verder letten we graag op details zoals cradle-to-cradle prullenbakken en toiletrolhouders, biologisch fruit voor de collega’s, en pennen die zijn gemaakt op basis van aardappelschillen uit reststromen. Verder genieten we uiteraard van duurzaam gecertificeerde koffie en thee, en eten daarbij graag een Tony’s Chocolonely ;-)
 

Ambitie #6 Doortrekken met regenwater, elektrische vorkheftrucks, en minder…

In 2016 werd ons magazijn uitgeroepen tot meest duurzame industriële gebouw van Europa! We zijn er trots op dat we een Vijf Sterren Award van BREEAM hebben, het internationale certificering systeem voor duurzame gebouwen en gebieden. Ook ons kantoor heeft de hoogste duurzaamheidsclassificatie. Hiermee verkleinen we de CO2 footprint van onze bedrijfshuisvesting zo veel mogelijk.
 

Het ECOstyle kantoor en magazijn zijn volgens de meest strenge duurzaamheidstandaards gebouwd met als uitgangspunten zo energiezuinig mogelijk te zijn, zelfvoorzienend te zijn in de benodigde energie en bij te dragen aan ruimtelijke kwaliteit. Zo is voor het FSC hout een natuurlijke wax gebruikt voor lange levensduur, verwarmen en koelen we middels ondergrondse warmte-koude-opslag, en bieden de gebruikte steenkorven nestelplaatsen voor kleine dieren. Verder zorgen het ontwerp en de gekozen materialen en kleuren dat de gebouwen passen in het landschap.
 

De panden in Oosterwolde zijn dan ook ons visitekaartje en laten zien dat in minder juist meerwaarde zit: onze gebouwen zijn nul-op-de-meter. Met de zeer hoge isolatiewaarde, 1000m2 zonnepanelen, effectief inzetten van daglicht door middel van spiegelsystemen in dakkoepels, en gebruikmaking van aardwarmte vanuit 150 meter diepte zijn we energie-zelfvoorzienend. Ook alle vorkheftrucks en palletwagens in het magazijn rijden op elektriciteit die we zelf hebben opgewekt.  Onze toiletten spoelen we door met regenwater en vanwege ons eigen waterzuiveringssysteem hebben we geen aansluiting nodig op het riool.
 

Een kijkje nemen bij ECOstyle?

Video over de duurzame bouw van het ECOstyle magazijn en kantoor. 

Compilatie van de feestelijke opening van ons kantoor en magazijn op 20 mei 2016. 

Het magazijn en kantoor in vogelvlucht. 
 

Ambitie #7 Plek voor ondernemen met balans tussen economie en ecologie

We zijn gevestigd op een uniek natuurlijk bedrijventerrein van 17 hectare in Oosterwolde: Ecomunitypark. Hier ondernemen we met balans tussen economie en ecologie. Maar liefst 50% van het terrein is natuur (tegenover 5 tot 15% water en groen bij ‘gewone’ bedrijventerreinen). Om onze gebouwen heen zie je geen strakke heggen, maar een beek, moeraspoelen en een natuurpark dat vrij toegankelijk is. Deze bijzondere locatie delen we met een grote (bio)diversiteit aan flora en fauna, waaronder 30 verschillende vogelsoorten, en verschillende soorten vlinders, bijen, libellen, kikkers en waterdieren. En regelmatig lopen er reeën voorbij.

Ecomunitypark is ontstaan op initiatief van ECOstyle vanwege twee redenen. Ten eerste zochten we een nieuwe bedrijfslocatie voor duurzame nieuwbouw omdat we uit ons jasje groeiden. Ten tweede wilden we ons netwerk voor innovatie en kennisdeling nog meer uitbreiden en een intensievere samenwerking met kennisinstellingen, onderwijs, overheid en andere bedrijven. Een vestigingsplek die aansloot bij onze filosofie bleek niet te bestaan. Toen besloot Anne Jan Zwart (tweede generatie bedrijfseigenaar) met de bevlogenheid van een entrepreneur: “dan doen we het zelf!” Zo is Ecomunitypark ontstaan, waar we sinds 2016 gevestigd zijn. Op Ecomunitypark zijn kavels beschikbaar voor duurzame bebouwing door andere bedrijven die onze filosofie over duurzaamheid, innovatie en kennisdeling delen. Naast de gebouwen op Ecomunitypark is ook het park zelf BREEAM ***** gecertificeerd.

Aan het Biosintrum op Ecomunitypark hebben we een goede buurman: dit is het Noord-Nederlandse centrum voor biobased economy. De faciliteiten van het voor 80% biobased gebouwde Biosintrum geven onder andere kennisnetwerken een plek vinden om innovatie te stimuleren. Dit sluit goed aan bij de ECOstyle manier van (samen)werken.

ECOstyle en Ecomunitypark waren op 5 oktober 2017 trotse gastheer voor de 400 bezoekers van het eerste Noord-Nederlandse congres over Circulaire Economie.

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account