Lalstop K61 – ECOstyle NL Professional

Lalstop K61

  Lalstop K61

   Product form

   Het etiket van Lalstop K61 is recent uitgebreid en is vanaf nu toegelaten in de bedekte teelten van groente-, kruiden- en bloemisterijgewassen. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om in nagenoeg alle teelten onder glas schimmelziektes te voorkomen zonder residu.

    

   • Geen residu (MRL vrij)
   • Geen effect op nuttige insecten
   • Toegelaten in alle bedekte teelten

   Omschrijving

   Effectieve biologische schimmelbestrijding

   De juiste balans tussen micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, is erg belangrijk in een kas. Wanneer deze balans verstoord is, kunnen pathogenen (ziekteverwekkers) de overhand nemen en ervoor zorgen dat het gewas ziek en daardoor minder rendabel wordt.

   Biologische schimmelbestrijding met Lalstop K61​

   Lalstop K61 is een zeer effectief middel op het gebied van biologische schimmelbestrijding. Het is één van de weinig toegelaten natuurlijk fungicides met een preventieve werking tegen schadelijke schimmels als Fusarium, Alternaria, Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia en Botrytis.

   De Lalstop-bacterie, Streptomyces griseovirides, koloniseert de wortel van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia en Pythium zich vestigen. Hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Daarnaast is Lalstop K61 een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Ook produceert Lalstop K61 metabolieten (antibiotica) die de pathogenen onderdrukken. Lalstop K61 dient preventief te worden toegepast.

   ECOstyle PlantProfessional heeft de werking van Lalstop K61 tegen Pythium in komkommer onderzocht. Bekijk hier de proefresultaten van Mycostop.

   Toepassing

   Dit natuurlijk fungicide heeft een preventieve werking tegen pathogenen. Het is goed te combineren met biologische en geïntegreerde bestrijdingsprogramma’s. Daarnaast stimuleert het de groei van de plant en zet het afweermechanisme van de plant in werking. Een teler past het middel uitsluitend toe als zaad- en wortelbehandeling. Bij voorkeur het product meedruppelen of spuiten vlak na het oppotten of uitplanten in de stekfase.

   Druppelirrigatie:

   1. 2 - 4 gram / 1.000 planten bij lage druk
   2. 5 - 8 gram / 1.000 planten bij hoge druk

   Begieten/ bespuiten:

   1. 2 - 10 gram / 100m²

   Behandeling voedingsbodem:

   1. 1 - 5 gram / m³

   Dompelen bollen/ stekken:

   1. 0,01 – 0,02% watersuspensie;

   Coaten van zaden:

   1. 5 - 8 gram / kg zaad
   2. Kool, ui, prei en kruiden: 8 gram/ kg
   3. Overige: 5 gram/ kg

   Toepassingen in het begin van de teelt zijn het belangrijkst:

   1. Maandelijks herhalen op steenwol en synthetisch substraat.
   2. Potgrond en organisch substraat worden om de 2 maand behandeld.

   Bewaring

   1. Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring onder 8˚C - 1 jaar houdbaar.
   2. Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 7 dagen houdbaar.
   3. Lalstop K61 is in geopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 2 dagen houdbaar.
   4. Lalstop K61 oplossing is bij bewaring onder 8˚C - 5 dagen houdbaar.

   Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

   Lalstop K61​ staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt.


   Toelatingsnummer:11708 N

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731008174
   • Werkzame stof: Streptomyces griseovirides 5 x 10^8 cfu/gr
   • Toepassing: Alle bedekte teelten van groente- kruiden- en bloemisterijgewassen

   MSDS
   Technisch fiche
   Label

   Toelatingsnummer: 11708N
   P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
   P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
   dragen
   P284 - Adembescherming dragen
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account