Sluxx HP – ECOstyle NL Professional

Sluxx HP

  Sluxx HP

   Product form

   Sluxx HP is een middel ter bestrijding van naaktslakken op basis van de werkzame stof ijzer(III)fosfaat. De korrels zijn aantrekkelijk voor naaktslakken. IJzer(III)fosfaat tast de verteringsorganen (krop en middendarmklier) van de slak aan. Hierdoor stopt de eetlust onmiddellijk en trekt de slak zich vervolgens terug in zijn ondergrondse schuilplaats. Hier sterft de slak 2 - 3 dagen later en worden er dus niet of nauwelijks verslijmde dode slakken gevonden.

   • Zeer effectief door directe vraatstop
   • Uniforme, watervaste korrels
   • Hoge dichtheid per vierkante meter

   Omschrijving

   Jaarrond slakken bestrijden in alle teelten op basis van IJzer(III)fosfaat

   De korrels kunnen toegepast worden met een speciale slakkenkorrelstrooier, een granulaat- of kunstmeststrooier of met de hand. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u wilt inzetten of vraag uw teeltadviseur. We raden af om het product te mengen met meststoffen. Door het verschil in korrelgrootte en –gewicht kan geen 1 op 1 menging worden gemaakt. Dit kan leiden tot een ongelijkmatige verdeling van de slakkenkorrels waardoor bestrijding niet het gewenste resultaat geeft . Sluxx HP kan wel goed met zaaigraan gemengd worden.

   Toepassingsvoorwaarden
   Sluxx HP mag toegepast worden met een minimum interval van 7 dagen. Het kan jaarrond gebruikt worden in alle teelten, ook in biologische teelten. Strooi bij voorkeur in de avonduren, want slakken zijn het meest actief in de periode tussen zonsondergang en zonsopkomst.
   Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. 

   Preventief strooien

   Gezien de razendsnelle populatie opbouw bij slakken is het zaak er op tijd bij te zijn. Het preventief strooien van slakkenkorrels geeft daarom het beste effect. Strooi met name de perceelsranden en blijf goed monitoren.

   Dosering

   Een dosis van 7 kg/ha is voldoende. Bij gebruik in akker bouwgewassen breedwerpig strooien. In groente-, fruit- en sierteelt moet tussen de gewassen worden gestrooid. Wees waakzaam bij verse oogst. De slakkenkorrels mogen niet in het gewas terechtkomen.

   Toelatingsnummer:13316

   Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie.

   Sluxx HP staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. 

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731033558
   • Dosering: 7 kg/ha
   • Werkzame stof: 3% ijzer III fosfaat
   • Toepassing: Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden

   Etiket
   MSDS

   P280 - Beschermende handschoenen / beschermende kleding dragen.
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account