Prestop – ECOstyle NL Professional

Prestop

  Prestop

   Product form

   De kas is een kunstmatig klimaat waarin de balans tussen micro-organismen erg belangrijk is. Wanneer de balans wordt verstoord, is dit gunstig voor ziekteverwekkers. Zij profiteren hiervan en nemen dan juist in aantal toe. Door preventief antagonisten, zoals Mycostop en Prestop, in te zetten krijgen ziekteverwekkers geen kans.

   • Prestop laat geen residu achter en is het volledig MRL vrij
   • Prestop heeft geen negatief effect op nuttige insecten
   • Toepasbaar in de reguliere alsook in de biologische teelt

   Omschrijving

   Preventief werkend schimmelbestrijdingsmiddel

   Schimmelbestrijding met Prestop
   De Prestop-schimmel, Gliocladium catenulatem, koloniseert het blad, de stengel en de wortel (afhankelijk van toepassing) van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals, Botrytis sp., Mycosphearella sp., Rhizoctonia sp. en/of Pythium sp. zich kunnen vestigen. Mede hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Er is dus sprake van concurrentie op basis van plek en voedsel. 

   Prestop® een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Voor een optimale werking dient Prestop preventief te worden toegepast. Dit kan zowel via bespuiting (Botrytis sp., Mycosphearella sp.) alsook via druppelirrigatie (Rhizoctonia sp., Pythium sp.)

   • Prestop laat geen residu achter en is het volledig MRL vrij
   • Prestop heeft geen negatief effect op nuttige insecten
   • Toepasbaar in de reguliere alsook in de biologische teelt

   Toepassing

   Biofungicide met een toelating als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van:

   1. Groenten
   2. Kruiden
   3. Bloemisterijgewassen

   Dosering

   Botrytis bestrijding door middel van blad-/stengelbehandeling in tomaat

   1. 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel/blad.
   2. Dit houdt in 3 kg per hectare.
   3. 1.000 liter water per hectare gebruiken.
   4. Elke 3-4 weken herhalen.

   Botrytis bestrijding in paprika

   1. 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel.
   2. Dit houdt in 2,5 kg per hectare.
   3. 1.000 liter water per hectare gebruiken.
   4. Elke 3-4 weken herhalen.

   Botrytis en Mycosphaerella bestrijding in komkommer

   1. 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel.
   2. Dit houdt in 2 kg per hectare.
   3. 1.000 liter water per hectare gebruiken.
   4. Elke 3-4 weken herhalen.

   Prestop® kan ook met behulp van LVM-apparatuur als ruimtebehandeling worden toegepast mits filters verwijderd kunnen worden (geen fog in verband met temperatuur).

   Bewaring

   1. Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring onder 8˚C 1 jaar houdbaar.
   2. Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 7 dagen houdbaar.
   3. Prestop® is in geopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 2 dagen houdbaar.
   4. Prestop® oplossing is bij bewaring onder 8˚C 5 dagen houdbaar.

   Toelatingsnummer:13413

   Prestop staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt.

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731013635
   • Werkzame stof: Gliocladium catenulatem - J1446 2 x 10⁸ cfu/ gr
   • Toepassing: Groenten - Kruiden - Bloemisterijgewassen

   MSDS

   Toelatingsnummer: 13413N
   P261 - Inademing van stof vermijden.
   P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
   P284 - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
   P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften
   SP1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
   EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account