Fungiciden – ECOstyle NL Professional
NATUURLIJKE GEWASBESCHERMING?

NATUURLIJKE GEWASBESCHERMING?

De juiste balans tussen de fysische, chemische en biologische elementen? ECOstyle Professional geeft jou de beste oplossingen en tips voor weerbare gewassen.

Fungiciden

Om een bedrijf in de land- en tuinbouw te runnen is visie nodig en natuurlijk leiderschap, de juiste productportfolio en veel meer. Door de grote financiële verantwoordelijkheden die je als teler aangaat, wordt risicomijding ontzettend gestimuleerd. Middelen of werkwijzen welke opbrengstderving tegengaan dragen hieraan bij.

Gewasbeschermingsmiddelen onder druk

Door veranderende publieke opinie en daarmee de wet- en regelgeving zullen gewasbeschermingsmiddelen steeds verder aan banden worden gelegd. Jouw vakmanschap gaat de komende jaren daarom een steeds grotere rol spelen. De uitdaging of de ambacht die we bedoelen is de kunst van het weerbaar telen.

Weerbaar telen

Weerbaar telen is het telen van gewassen in de aanwezigheid van ziekten en of plagen zonder dat de plant daarbij ziek of aangetast wordt. Bij weerbaar telen draait het om de balans tussen de fysische, chemische en biologische elementen. Deze factoren worden hoofdzakelijk beïnvloed door het bemesten, het bewerken van de grond, de rotatie van de gewassen oftewel jouw ambacht. Bekijk ook de pagina's InsectidenMollusciciden en Herbiciden.

Met ECOstyle professional een beter milieu en gewas

De verantwoordelijk voor de teler is vandaag de dag enorm. Zowel voor zijn eigen onderneming als het landschap. Als boer sta je aan de basis van de voedselvoorziening van Nederland altijd en op tijd. Met de middelen van ECOstyle professional wordt getracht deze drie elementen te respecteren waardoor, bij het gebruik van het middel, het milieu een verbetering doormaakt en de teelt van jouw gewas. Wij willen jou partner zijn om dit te bereiken; de toekomst is mooi!

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account