Mollusciciden – ECOstyle NL Professional
SLAKKEN NATUURLIJK BESTRIJDEN? KIES DE BESTE PRODUCTEN VAN ECOSTYLE

SLAKKEN NATUURLIJK BESTRIJDEN? KIES DE BESTE PRODUCTEN VAN ECOSTYLE

Een hogere opbrengst door het natuurlijk bestrijden van slakken. ECOstyle professional helpt jou graag.

Mollusciciden

Als professional weet je als geen ander wat er voor nodig is een succesvolle oogst te realiseren. Jouw opbrengst bepaalt uiteindelijk mede je rendement. Jij, als Nederlandse land- en tuinbouwer werkt al enorm efficiënt met meestal een prachtig bedrijfsresultaat. Toch wordt het je door omstandigheden, externe niet te beheersen factoren soms lastig gemaakt. Veranderende weersomstandigheden, wet- en regelgeving maar ook plagen spelen een rol. Veel telers hebben regelmatig problemen met slakken in hun gewassen. Slakken op 100% natuurlijke wijze bestrijden? Kies dan voor SluxxHP van ECOstyle professional.

Geïntegreerde slakkenbestrijding

Het bestrijden van slakken blijft lastig en een enkele aanpak werkt maar zelden optimaal. Naast de inzet van slakkenkorrels kunnen er ook een aantal teelttechnische maatregelen genomen worden om de opbouw van een slakkenpopulatie te remmen. Hierbij moeten we met name denken aan het beperken van het aantal schuilplaatsen en voedselaanbod.

Grondbewerkingen zorgen voor een fijnere structuur van de grond en hiermee beperken we de hoeveelheid schuilplaatsen en plaatsen waar de slakken hun eieren kunnen leggen. Het voedselaanbod kan beperkt worden door het perceel en de akkerranden zo veel mogelijk onkruidvrij te houden en vorstgevoelige groenbemesters in te zetten.

Monitoren

Monitoren is belangrijk om de slakkenpopulatie onder controle te houden en te krijgen. Als dit goed gebeurt kan dit veel schade aan gewassen en daarmee ook verlies van inkomsten voorkomen.

Opbouw slakkenpopulatie

 • Slakken zijn hermafrodiet, tweeslachtig: dus zowel mannelijk als vrouwelijk
 • Uit 1 paring worden 600-1000 eieren gelegd
 • Slakken eieren komen na 2 - 3 weken uit
 • Er zijn minimaal 2 generaties slakken per jaar
 • In het voorjaar geboren slakken leggen na 2 - 4 maanden zelf eieren
 • Jonge slakken beginnen direct met vreten

Schade door slakken

 • Slakken vreten zowel boven- als ondergrondse plantendelen
 • Ze vreten 40 - 50 % van hun eigen gewicht per dag
 • Schade is niet altijd direct zichtbaar
 • Schade varieert van schade aan het bladoppervlak tot het wegvreten van zaden, kiemplanten en knollen
 • Door vraatschade ontstaan ingangen voor schimmels, bacteriën en virussen
 • Vooral bladrijke gewassen zijn in trek
 • Gewassen waar flinke schade door slakken kan optreden zijn onder andere: granen, graszaad, koolzaad, (spruit-)kool, aardbeien, sla en diverse siergewassen

Hoe ver kun je Sluxx HP strooien?

Dit is afhankelijk van de gebruikte machine maar de maximale strooibreedte ligt rond de 32 meter.

Na hoeveel dagen mag ik een toepassing met Sluxx HP herhalen?

Sluxx HP mag na 7 dagen herhaald worden.

Hoe lang werkt Sluxx HP?

Dit is mede afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, maar normaliter werkt Sluxx HP minimaal 3-4 weken.

Werkt Sluxx HP tegen alle naaktslakken?

Ja, Sluxx HP werkt tegen alle naaktslakken die de korrels opeten.

Waarom vind ik geen verslijmde dode slakken in mijn perceel na toepassing van Sluxx HP?

Meteen nadat slakken de Sluxx HP korrels hebben gegeten stoppen ze met vreten. Het ijzer(III)fosfaat tast de verteringsorganen (krop en middendarmklier) van de slak aan wat onmiddellijk de eetlust van de slak stopt. De slak trekt zich terug in zijn ondergrondse schuilplaats en gaat daar dood. Hierdoor worden er niet of nauwelijks verslijmde dode slakken gevonden.

Vijf tips om slakkenvraat te verminderen

Slakken vreten zowel boven- als ondergrondse plantendelen en vreten 40 - 50 % van hun eigen gewicht per dag. De schade door slakkenvraat is niet altijd direct zichtbaar en varieert van schade aan het bladoppervlak tot het wegvreten van zaden, kiemplanten en knollen. Vooral bladrijke gewassen zijn in trek bij slakken. Andere gewassen waar flinke schade kan optreden zijn onder andere: granen, graszaad, koolzaad, (spruit-)kool, aardbeien, sla en diverse siergewassen.

Ingang voor schimmels, bacteriën en virussen

Vraatschade is voor schimmels, bacteriën en virussen een handige ingang en dus een groot risico voor planten.

Schuilplaatsen verminderen
Grondbewerkingen zorgen voor een fijnere structuur van de grond. Hiermee worden de hoeveelheid schuilplaatsen en plaatsen waar de slakken hun eieren kunnen leggen beperkt.

Schone grond en minder voedsel.
Geef slakken geen kans! Schone grond is voor slakken niet aantrekkelijk , hou het perceel en de akkerranden goed onkruidvrij als deze niet gebruikt worden na de oogst. Zo wordt het voedselaanbod beperkt. Ook de inzet van vorstgevoelige groenbemesters helpt bij het voorkomen van slakkenvraat.

Monitoren
Gezien de razendsnelle populatie opbouw bij slakken is het belangrijk er op tijd bij te zijn. Controleer het gewas goed, als slakken eenmaal in de plant zitten komen ze er niet of nauwelijks meer uit. Goed monitoren en bestrijden voordat slakken in actie komen is dus belangrijk! Als er net gezaaid is, is het lastig te zien of slakken aanwezig zijn. Zet ‘s ’s avonds een schaal met daaronder in bier gedrenkt kippenvoer neer, slakken gaan hier dan onder zitten. Zitten de volgende ochtend slakken onder of bij de schaal? Ga dan behandelen met Sluxx HP. Nog geen slakken? Wacht dan nog even af.

Inzet van slakkenkorrels
Sluxx HP is een bijzonder watervaste korrel op basis van ijzer(III)fosfaat en heeft een snelle werking en grote aantrekkingskracht op slakken. Zodra slakken de korrels gegeten hebben, stoppen zij direct met vreten. IJzer(III)fosfaat tast de verteringsorganen van de slak aan waardoor de eetlust onmiddellijk stopt en de slak zich terugtrekt in zijn ondergrondse schuilplaats. Hier sterft de slak 2 - 3 dagen later en worden er niet of nauwelijks verslijmde dode slakken gevonden. IJzer(III)fosfaat, komt uit de natuur en wordt door micro-organismen volledig afgebroken tot ijzer en fosfaat. Hierdoor spoelt ijzer(III)fosfaat niet uit naar het oppervlaktewater. Ook blijven andere organismen, waaronder de natuurlijke vijanden van de slak zoals egels, vogels en loopkevers gespaard.

Goede beschermrand rond percelen
Slakken komen vaak via de perceelranden en slootranden tevoorschijn. Zorg dat slakken geen kans hebben door een preventieve Sluxx-rand aan te brengen. Hier komen de slakken niet langs en dit zorgt voor het beste effect qua voorkomen en bestrijden. Goed monitoren blijft natuurlijk belangrijk bij het verminderen van slakkenvraat!

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account