Fungiciden – ECOstyle NL Professional

Fungiciden

 • Tri-Soil

  Tri-Soil

  Fungicide op basis van trichoderma

  Ter bestrijding van bodemschimmel in o.a. wortel, sla, andijvie, witlof, snijbiet, pastinaak Tri-Soil is een fungicide op basis van de natuurlijke schimmel Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel concurreert met pathogene schimmels om voedingsstoffen en ruimte. Gebruiksaanwijzing Voor de bestrijding van Rhizoctonia volstaat een verlaagde dosering van 2,5 kg/ha in o.a. sla en verwante teelten, bij een lage of medium ziektedruk. Na bereiding van het product is het belangrijk dat het binnen maximaal 12u toegepast wordt. Breng het product op koele grond aan, bij voorkeur mechanisch, en voor het zaaien of planten. Sluit voor het beste resultaat af met irrigatie van de bodem. Spoel en reinig de spuitmachine na de toepassing, anders kunnen filters en bussen verstopt raken. Voer de tankbodems af in overeenstemming met de geldende voorschriften. Mengen en sproeien Vul de spuittank voor de helft met schoon water en start het recirculatiesysteem. Giet de benodigde hoeveelheid Tri-Soil in de spuittank. Vul de spuittank bij met meer schoon water tot het vereiste niveau. Blijf roeren tijdens de toepassing. Zorg er altijd voor dat de spuitmachine is gereinigd volgens de standaard reinigingsprocedures, dat deze in goede staat verkeert en nauwkeurig is gekalibreerd. Om de effectiviteit van Tri-soil te maximaliseren, moeten spuitoplossingen onmiddellijk of in de loop van de dag worden gebruikt. Gevarenaanduidingen: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veiligheidsaanbevelingen: Adembescherming dragen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Verenigbaarheid Vermijd tankmenging van Tri-Soil® met andere fungiciden. Alvorens Tri-Soil® met andere producten te mengen, het mengsel testen. Bij twijfel over de verenigbaarheid van Tri-Soil® met andere producten, gelieve contact op te nemen met uw leverancier. Tankmengsels dienen de huidige regelgeving en goede landbouwpraktijken te volgen.

 • Romeo

  Romeo

  Fungicide op basis van celwand materiaal van een gist

  Werking tegen breed spectrum aan (bovengrondse) schimmelziektes Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen een breed spectrum van (bovengrondse) schimmelziektes. Romeo is toegelaten voor de teelt van komkommer(achtige), tomaat, aubergine, sla en aardbei en vrij van residu-limieten. Romeo is zacht voor het gewas en uitstekend te combineren met andere middelen, inclusief fungicides en bladmeststoffen. Het gelijktijdig inzetten van Romeo met andere fungicide verhoogt de efficiëntie en/of verlaagt de MRL.  Ook toegelaten voor de teelt van komkommer(achtige), tomaat, aubergine, sla en aardbei Gelijktijdige inzet met andere fungicide verhoogt de efficiëntie en/of verlaagt de MRL Zacht voor het gewas en uitstekend te combineren met andere middelen, inclusief fungicides en bladmeststoffen Werking Romeo is een natuurlijk fungicide met een effectiviteit tegen een breed spectrum van (bovengrondse) schimmelziektes. De actieve stof, ‘cerivisane’, bestaat uit het celwandmateriaal van de gist Saccharomyces cerevisiae LAS 1117, waardoor het van nature aanwezige afweersysteem van planten wordt versterkt. Romeo dient dan ook preventief te worden ingezet. Doordat gebruik wordt gemaakt van het celwandmateriaal, en dus niet van levende gisten, is Romeo lang houdbaar, heeft het geen nadelige effecten op nuttige insecten, is het uitstekend te combineren in een tankmix en in te zetten als onderdeel van een geïntegreerd gewasbeschermingsplan. Werkingsmechanisme Planten hebben een eigen afweersysteem tegen ziekten en plagen. Een actief afweersysteem kost een gewas wel energie, wat ten koste gaat van groei en opbrengst. Door gewassen te behandelen met Romeo wordt het van nature aanwezige afweersysteem (nog) niet geactiveerd, maar “slechts” voorbereid op mogelijke belagers. Pas op het moment dat het gewas daadwerkelijk in contact komt met een mogelijke ziekteverwekker wordt het afweersysteem geactiveerd. Doordat het gewas al was voorbereid op een mogelijke aanval, is het gewas in staat om sneller en effectiever te reageren. Hierdoor wordt schade voorkomen, met behoud van groei en opbrengst.

 • Prestop

  Prestop

  Fungicide op basis van een schimmel

  Preventief werkend schimmelbestrijdingsmiddel Schimmelbestrijding met PrestopDe Prestop-schimmel, Gliocladium catenulatem, koloniseert het blad, de stengel en de wortel (afhankelijk van toepassing) van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals, Botrytis sp., Mycosphearella sp., Rhizoctonia sp. en/of Pythium sp. zich kunnen vestigen. Mede hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Er is dus sprake van concurrentie op basis van plek en voedsel.  Prestop® een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Voor een optimale werking dient Prestop preventief te worden toegepast. Dit kan zowel via bespuiting (Botrytis sp., Mycosphearella sp.) alsook via druppelirrigatie (Rhizoctonia sp., Pythium sp.) Prestop laat geen residu achter en is het volledig MRL vrij Prestop heeft geen negatief effect op nuttige insecten Toepasbaar in de reguliere alsook in de biologische teelt Toepassing Biofungicide met een toelating als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van: Groenten Kruiden Bloemisterijgewassen Dosering Botrytis bestrijding door middel van blad-/stengelbehandeling in tomaat 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel/blad. Dit houdt in 3 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Botrytis bestrijding in paprika 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel. Dit houdt in 2,5 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Botrytis en Mycosphaerella bestrijding in komkommer 100 gram Prestop® per 1.000 planten verspuiten op de stengel. Dit houdt in 2 kg per hectare. 1.000 liter water per hectare gebruiken. Elke 3-4 weken herhalen. Prestop® kan ook met behulp van LVM-apparatuur als ruimtebehandeling worden toegepast mits filters verwijderd kunnen worden (geen fog in verband met temperatuur). Bewaring Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring onder 8˚C 1 jaar houdbaar. Prestop® is in ongeopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 7 dagen houdbaar. Prestop® is in geopende verpakkingen bij bewaring bij kamertemperatuur 2 dagen houdbaar. Prestop® oplossing is bij bewaring onder 8˚C 5 dagen houdbaar. Toelatingsnummer:13413 Prestop staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt.

 • Lalstop K61

  Lalstop K61

  Fungicide op basis van een streptomyces bacterie

  Effectieve biologische schimmelbestrijding De juiste balans tussen micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, is erg belangrijk in een kas. Wanneer deze balans verstoord is, kunnen pathogenen (ziekteverwekkers) de overhand nemen en ervoor zorgen dat het gewas ziek en daardoor minder rendabel wordt. Biologische schimmelbestrijding met Lalstop K61​ Lalstop K61 is een zeer effectief middel op het gebied van biologische schimmelbestrijding. Het is één van de weinig toegelaten natuurlijk fungicides met een preventieve werking tegen schadelijke schimmels als Fusarium, Alternaria, Phytophtora, Pythium, Rhizoctonia en Botrytis. De Lalstop-bacterie, Streptomyces griseovirides, koloniseert de wortel van de plant voordat de ziekteverwekkers zoals Fusarium, Alternaria, Rhizoctonia en Pythium zich vestigen. Hierdoor vinden de ziekteverwekkers geen voedingsstoffen meer. Daarnaast is Lalstop K61 een hyperparasiet die met enzymen de celwanden van de ziekteverwekkers afbreekt. Ook produceert Lalstop K61 metabolieten (antibiotica) die de pathogenen onderdrukken. Lalstop K61 dient preventief te worden toegepast. ECOstyle PlantProfessional heeft de werking van Lalstop K61 tegen Pythium in komkommer onderzocht. Bekijk hier de proefresultaten van Mycostop. Toepassing Dit natuurlijk fungicide heeft een preventieve werking tegen pathogenen. Het is goed te combineren met biologische en geïntegreerde bestrijdingsprogramma’s. Daarnaast stimuleert het de groei van de plant en zet het afweermechanisme van de plant in werking. Een teler past het middel uitsluitend toe als zaad- en wortelbehandeling. Bij voorkeur het product meedruppelen of spuiten vlak na het oppotten of uitplanten in de stekfase. Druppelirrigatie: 2 - 4 gram / 1.000 planten bij lage druk 5 - 8 gram / 1.000 planten bij hoge druk Begieten/ bespuiten: 2 - 10 gram / 100m² Behandeling voedingsbodem: 1 - 5 gram / m³ Dompelen bollen/ stekken: 0,01 – 0,02% watersuspensie; Coaten van zaden: 5 - 8 gram / kg zaad Kool, ui, prei en kruiden: 8 gram/ kg Overige: 5 gram/ kg Toepassingen in het begin van de teelt zijn het belangrijkst: Maandelijks herhalen op steenwol en synthetisch substraat. Potgrond en organisch substraat worden om de 2 maand behandeld. Bewaring Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring onder 8˚C - 1 jaar houdbaar. Lalstop K61 is in ongeopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 7 dagen houdbaar. Lalstop K61 is in geopende verpakking bij bewaring bij kamertemperatuur - 2 dagen houdbaar. Lalstop K61 oplossing is bij bewaring onder 8˚C - 5 dagen houdbaar. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. Lalstop K61​ staat vermeld op de SKAL-inputlijst en is toegelaten in de biologische teelt. Toelatingsnummer:11708 N

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account