PT-Mix – ECOstyle NL Professional

PT-Mix

  PT-Mix

   Product form

   PT-Mix is uitermate geschikt voor toepassing bij de aanplant en herplant van (fruit)bomen. 

   • Besparing op minerale fosfaat bemesting (elders in te zetten)
   • Betere beschikbaarheid van organisch en mineraal gebonden fosfaten
   • Betere groei in tijden van droogte door betere wortelontwikkeling

   Omschrijving

   Maakt organisch en mineraal gebonden fosfaten vrij en opneembaar voor de plant

   PT-Mix
   PT-MIX is een mengsel van verschillende Bacillus soorten. Deze Bacillus soorten hebben de bijzondere eigenschap om fosfaten vrij te maken die voor planten en bomen normaal gesproken niet beschikbaar zijn. Het toedienen van PT-MIX vlak voor, tijdens of na het inzaaien, poten van het gewas of planten van de bomen zorgt ervoor dat deze over voldoende fosfaten kunnen beschikken. Hierdoor ontwikkelt de plant meer wortels en hiervan profiteert het gewas de rest van het seizoen door betere voedsel- en wateropname. Bacteriën uit de groep Bacillus zijn in staat om overlevingsstructuren te maken (sporen) waardoor een lange houdbaarheid kan worden gegarandeerd.

   Waarom PT-Mix toepassen? 

   Regelgeving bepaalt dat er steeds minder fosfaathoudende meststoffen gebruikt mogen worden. Veel bodems zijn inmiddels verzadigd met fosfaten, maar deze fosfaten zijn niet beschikbaar voor de plant omdat ze gebonden zijn aan mineralen. De Bacillus soorten in PT-MIX zijn in staat om de mineraal gebonden fosfaten weer voor de plant beschikbaar te maken. Hierdoor kan bij een lagere fosfaat-gift nog steeds een rendabele opbrengst worden behaald. Uit praktijkproeven is gebleken dat gewassen ook beter bestand zijn tegen aanhoudende droogte.

   Toepassing en combinatie met chemische middelen

   PT-MIX kan vlak voor toepassing gemengd worden met vloeibare meststoffen. De Bacillus soorten in PT-MIX ondervinden ook geen nadelige invloeden van fungicide en/of insecticide. PT-MIX wordt aangebracht aan het begin van het seizoen vlak voor, tijdens of na het inzaaien van het gewas.

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731023276
   • Dosering: 1 liter per hectare (10^13 bacteriën/ha)
   • Werkzame stof: Bacillus soorten 5.0 x 10^9 kiemen/g
   • Toepassing: Begin van het seizoen vlak voor- tijdens of na het inzaaien van het gewas.

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account