ExSol P – ECOstyle NL Professional

ExSol P

  ExSol P

   Product form

   Biostimulanten stimuleren de groei en de ontwikkeling van planten zodanig dat de planten beter kunnen groeien en ontwikkelen. Hierdoor verbetert de kwaliteit en de opbrengst van de oogst aanzienlijk. Daarnaast maakt het de planten zichtbaar vitaler en weerbaarder, waardoor er minder (chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

   • Besparing op minerale fosfaat bemesting (elders in te zetten)
   • Betere groei in tijden van droogte door betere wortelontwikkeling
   • Goed te combineren met fungiciden en herbiciden

   Omschrijving

   Biostimulant voor betere beschikbaarheid van fosfaten in de bodem

   ExSol P is een mengsel van verschillende Bacillus soorten. Deze Bacillus soorten hebben de bijzondere eigenschap om fosfaten vrij te maken die voor planten normaal gesproken niet beschikbaar zijn. Het toedienen van ExSol P vlak voor, tijdens of na het inzaaien of poten van het gewas zorgt ervoor dat de snel groeiende jonge plant over voldoende fosfaten kan beschikken. Hierdoor ontwikkelt de plant meer wortels en hiervan profiteert het gewas de rest van het seizoen door betere voedsel- en wateropname. Bacteriën uit de groep Bacillus zijn in staat om overlevingsstructuren te maken (sporen) waardoor een lange houdbaarheid kan worden gegarandeerd.

   • Besparing op minerale fosfaat bemesting (elders in te zetten)
   • Betere groei in tijden van droogte door betere wortelontwikkeling
   • Goed te combineren met fungiciden en herbiciden

   Waarom toepassen

   Regelgeving bepaalt dat er steeds minder fosfaathoudende meststoffen gebruikt mogen worden. Veel van de Nederlandse bodems zijn inmiddels verzadigd met fosfaten, maar deze fosfaten zijn niet beschikbaar voor de plant omdat ze gebonden zijn aanmineralen. De Bacillus soorten in ExSol P zijn in staat om de mineraal gebonden fosfaten weer voor de plant beschikbaar te maken. Hierdoor kan bij een lagere fosfaat-gift nog steeds een rendabele opbrengst worden behaald. Uit praktijkproeven is gebleken dat gewassen ook beter bestand zijn tegen aanhoudende droogte.

   Toepassing en combinatie met chemische middelen 

   ExSol P kan vlak voor toepassing gemengd worden met vloeibare meststoffen. De Bacillus soorten in ExSol P ondervinden ook geen nadelige invloeden van fungiciden en/of insecticiden. ExSol P wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het zaad/knol/wortel ingebracht, bijvoorbeeld door rijenbemesting. Toepassen aan het begin van het seizoen vlak voor, tijdens of na het inzaaien van het gewas.

   Specifications

   • EAN nummer: 8711731018517
   • Dosering: 1 liter per hectare (10^13 bacteriën/ha)
   • Werkzame stof: Bacillus soorten

   Login

   Forgot your password?

   Don't have an account yet?
   Create account